بهاس ملايو

سبواه ڤيک مود ماءينکرف‌ت ريڠکس يڠ ممفوکوسکن ڤنيڠکتن ڤريستاسي دان ݢرافيک.

ڤريستاسي

Fabulously Optimized اداله لبيه ڤانتس درڤد OptiFine دکرانکن مود ڤريستاسي مودن سڤرتي Sodium⹁ Lithium دان يڠ لاءين. مود يڠ دسرتاکن تله دڤيليه دڠن تليتي اڬر سلامت دڤاکاي ددنيا اندا دان ممبريکن منفعت کلاجوان يڠ کتارا ڤد مان٢ ڤرنتي.

سوکوڠن چيري OptiFine

Fabulously Optimized مپوکوڠ کباپقن چيري OptiFine⹁ ترماسوق ڤمبايڠ⹁ تيكستور برسامبوڠ دان زوم. جيک ڤيک سومبر اندا مپاتاکن "OptiFine دڤرلوکن⹁" اي موڠکين اکن برفوڠسي دسيني جوݢ. اندا جوݢ بوليه منداڤتکن منتل ڤرچوما اندا سنديري!

تراس بياسا

Fabulously Optimized مپرتاکن چيري يڠ ممبوليهکن اندا مراساءي ماءينکرف‌ت سڤرتي يڠ اندا ايڠت⹁ تيدق کيرا ۏرسي يڠ اندا ݢوناکن سبلوم اين. اين برمعنا اندا بوليه مڠڬوناکن ڤڠاول ڤرماءينن⹁ برماءين دنيا تمڤتن دڠن راکن⹁ ليهت کماجوان دالم تتيڠکڤ يڠ بسر دان باپق لاݢي.

برفوڠسي دمان-مان سهاج

Fabulously Optimized تيدق مپرتاکن سبارڠ مود برکاندوڠن، جادي اندا بوليه برماءين دمان٢ دنيا اتاو ڤلاين. والاوڤون اندا بوليه مڠڬوناکن مان٢ ڤلنچر ڤرماءينن اونتوق مماءينکن ڤيک⹁ کامي مڠشورکن دان ممبريکن سوکوڠن باݢي ڤلنچر٢ خصوص يڠ مناورکن ڤڠالمن ترباءيق.

سنتياس دكمس کيني

Fabulously Optimized منريما ڤڠمسكينين يڠ ڤانتس دان برديري سباڬاي ساله ساتو ڤيک مود ڤرتام اونتوق مناءيق طرف کڤد ۏرسي ماءينکرف‌ت يڠ لبيه بهارو. ڤڠمسكينين ڤيک مود اين اداله موده دان اکن مڠکلکن تتڤن مود اندا⹁ جک بوليه.

دبينا ڤد Fabric

Fabulously Optimized مڠڬوناکن ڤموات مود Fabric, يڠ ريڠن⹁ ڤانتس دان مپوکوڠ باپق مود. اندا بوليه مڠڬوناکن ڤيک مود اين سباڬاي اساس لالو اندا بوليه منمبهکن مود کݢمرن اندا.

ڤمباڠونن تربوک

Fabulously Optimized اداله سومبر تربوک⹁ دان بݢيتو جوݢ دڠن کباپقن مودڽ. کامي مڠالو -الوکن چادڠن ڤڠݢونا دان بکرجاسام دڠن ڤمباڠون مود اونتوق منچيڤتا ڤڠالمن ڤڠݢونا يڠ لبيه باءيق اونتوق سموا اورڠ.

کومونيتي يڠ ممبنتو

کامي ممڤوپاءي کومونيتي يڠ کيان هاري کيان ممبسر ڤنوه دڠن اهلي يڠ مسرا دان ݢمر ممبينچڠکن ڤيک اين⹁ منترجمه کاندوڠنڽ, دان ساليڠ منولوڠ انتارا ساتو سام لاءين. سرتاءي کامي هاري اين!

سوءالن لازيم

س: باݢايمان ساي بوليه مماسڠ مود⹁ مڠمس کيني مود⹁ منمبه مود اتاو ملاکوکن بندا لاءين؟

ج: ترداڤت جواڤنڽ دالم ويكي کامي.

س: سسواتو تله روسق اتاو کامو ڤاتوت تمبه سسواتو!

ج: سيارکنڽ کلامن GitHub کامي.

س: مود اڤ يڠ اد دالم ڤيک اين؟

ج: کليک مان٢ ۏرسي دان تاتل کباوه اتاو ليهت جدوال ڤربنديڠن.

س: ساي سوک ڤيک مود اين. ماچم مان ساي بوليه مپومبڠ؟

ج: چارا٢ اونتوق اندا ممبنتو سوده دترڠکن دسيني. تريما کاسيه!

س: ڤرلوکه ساي مماسڠ ڤيک مود اين دالم ڤلاين ساي؟

ج: تيدق، ڤيک اين برفوڠسي ڤد سموا ڤلاين يڠ ممبنرکن ڤلڠݢن ۏانيلا. جواڤن ترڤرينچي دان ڤتوا ڤرسدياءن ڤلاين اد دسيني.

س: ساي اد لبيه باپق سوءالن!

ج: ماري بربوال دڠن کامي دDiscord!

دڠن مڠڬوناکن ڤيک مود اين⹁ اندا تله برستوجو دڠن ڤنفين برايکوت.

Last updated

Copyright 2020-2024 Fabulously Optimized Authors. NOT AN OFFICIAL MINECRAFT PRODUCT. NOT APPROVED BY OR ASSOCIATED WITH MOJANG OR MICROSOFT.